ürün çıkartma

Habib osuli shojai ticari şirketi,Türkiye gümrüğünden ürün çekmek hizmetleri sunar. Türkiye ülkesi,İranın kuzey batı bölgelerindeki önemli ticari ortaklarından biri olarak sayılmaktadır. Geçen bir kaç yıl içerisinde bu ülkenin İran piyasalarıyla olan ekonomik ilişkileri çok fazla gelişim sağlamıştır. Öte yandan,sahtecilik ve su istimali önlemek amaçlı ithal ürünlerin girişine gözetmenlik çabası daha çok gereksinim haline gelmiştir. Ürünü gümrükten çekmenin ana hedeflerinden biri,ticari güvenlik sağlamak ve tüccarları desteklemektir.

Türkiyeden ürün çıkartma yöntemi 

Ülkenin kuzey batı sınırlarında türkçe bilen iş adamları ve tacirlerin bulunmasından dolayı,türkçe diline hakim olmak gerekmektedir ki ticari gümrüklerin ürünü Türkiyeden çekmek için olan en önemli avantajlarından biri,gümrük işlemleri uzmanının olması ve ürünler ve malların pazarlaması amaçlı türkçe diline tamamen hakim olmasıdır.

Bu daire,sağlık bakalığından resmi izin belgesine sahiptir ki gıda,hijyenik ve medikal ürünlerle ilgili gümrükten çekme için olan hazırlığını belirtmiştir.

Ürünü Türkiye gümrüğünden çekmek ve ortak piyasalardan gümrük formaliteleri uygulamak için aşağıdaki konular gerekir:

Türkiyeden tüccarlara ürün alımında danışmanlık 

Ürünlerin ve malların Türkiyeden alımının önceki bilgi olmadan o kadar başarılı olamayacağı kesindir.

Oysa ki ürünün Türkiyeden ürün çekme gümrüğünde,yeni ticarete başlayan tüccarların alışveriş yöntemlerini tanımaları ve markaların ve kaliteli ürünlerin tanımı  ve…amaçlı danışmanlık yapılır.

Ülke geneline ürün sevki

Ürünleri gümrükten çektikten sonra,sıra onları piyasaya sunmaya veya depoda saklamaya gelir.bu iş için güvenilir ve ayrıca uzman bir taşıma ihtiyaç vardır.

Türkiyeden ürün çekme gümrük dairesinde,ürün taşıma işlemleri menşeden(Türkiyenin tüm şehirleri)İran istikametine yapılır.

Ürünlerin Türkiyenin şehirlerinden getirmek,gümrük dairesinde ve izin ruhsatı alımı ilk aşamada yapılır.ondan sonra sıra ürünlerin ülkeye girmesine gelir.

Türkiyeden çeşitli ürünleri gümrükten çekmek

İran ve türkiye devletleri arasındaki ticari iş birliği sözleşmelerine göre,tüm şirketler belirlenmiş ürünlerin alanında faaliyet gösterebilirler.