Ulusrararası nakliye

Ürünün ulusrararası nakliyesi bugünlerde değişik ülkelerin ihtiyaçlarını temin etmede etkili ve gözde görülür bir etkiye sahiptir ki bu kendisi ülkelerin ekonomik döngüsünün gelişimi ve bir ülkenin diğer ülkelere fazla üretim sunumuna ve sonuç itibariyle ulusrararası pazarlama faaliyetlerin gelişimine neden olmaktadır.

Bu esnada bazı ekonomi uzmanları,nakliye sektörünün gelişimini üretimin büyümesine bağlı bilirler ve başkaları da üretimin büyümesini ülkenin nakliye sektörünün gelişimine bağlı bilirler.buna rağmen her birinin gelişimi,ülkenin ekonomi gelişine neden olur.