İhracat ve İthalat

İhracat,kelime anlamında ürünü aktarma veya gönderme veya ister ülke içinde veya ülke dışında bir yerden başka bir yere göndermek anlamındadır.

Ürün ihracatı ve ithalatı ki bu grupta sınır pazarında ürün ihracatının anlamı,ürünün kesin ihracatıdır ve hedef,ürünü ülkeden(gümrük bölgesinden) çıkartmaktır.

Bir ürünü bir gümrük bölgesine getirmek veya girişini sağlama eylemine ithalat denir ki latin deyiminde importation olarak adlandırılır.

Söylediğimiz üzere,ithalat,ürünün gümrük bölgesine girişi anlamındadır

Bu yüzden ticari serbest bölgeler gibi siyasi bölgelerde ithalat,bu başlığa dahil olmayacaktır.

İthalat,çeşitli yollarla yapılır ki sınırdaki pazarlarda ithalatın anlamı,kesin ithalattır ve geçici giriş,iade ürünü ve….içermemektedir.

Başka bir deyişle,ithalat,gümrük bölgesine ürünleri getirme veya getirilmesine neden olma eylemine denilir ve başka bir tabirle her türlü eşyayı gümrük bölgesine getirme eylemine ithalat denilir.