مقالات

قانون امور گمرکی

قانون امور گمرکی (مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی) بخش اول- تعاریف، سازمان و کلیات فصل اول- تعاریف ماده ۱- مفاهیم اصطلاحات گمرکی ... ادامه مطلب