خدمات

ترخیص کالا

تعیین تعرفه و ارزش گمرکی

ارزش افزوده واحدهای تولیدی

حمل و نقل بین الملل

ثبت سفارش

استفاده از تخفیفات منطق آزاد

واردات و صادرات کالا

حوالجات بانکی

قبول پرونده های اختلافی بین صاحب کالا و گمرک ایران

خدمات
حرفه ای
ما
سریع
و
مطمئن
می باشد